RehaCom ir datorizēta programma kognitīvo funkciju trenēšanai. Tā ir izstrādāta sadarbojoties ārstiem, terapeitiem un zinātniekiem, šobrīd ir biežāk izmantotā metode Eiropā kognitīvo funkciju trenēšanai.

RehaCom ir uz pierādījumiem balstīta, klīniski apstiprināta un droša metode uztveres-izziņas spēju novērtēšanai un uzlabošanai.
Programmatūra tiek rekomendēta: pacientiem pēc pārciesta insulta, galvas smadzeņu bojājuma, kā arī demences, Alcheimera slimības un depresijas gadījumā, ja novērojami kognitīvi
traucējumi, kas raksturojas ar atmiņas, koncentrēšanās spēju, spriešanas, problēmu risināšanas un redzes lauka traucējumiem.

RehaCom arī tiek rekomendēta arī bērniem no 6 gadu vecuma uzmanības deficīta un hiperaktivitātes gadījumā, lai uzlabotu koncentrēšanās spējas, reakcijas ātrumu, atmiņu,
plānošanas, organizēšanas un problēmu risināšanas spējas.

Programmā pieejami 9 skrīninga (novērtējuma) testu moduļi, t.sk., modrības, dalītās uzmanības, selektīvās uzmanības, atmiņas, loģiskā spriešanas un vizuālā lauka deficītu diagnostikai

Programma ietver 26 kognitīvo spēju rehabilitācijas (treniņa) moduļus, t.sk.:

  • uzmanības (t.sk. modrības, reakcijas ātruma, selektīvās uzmanības, dalītās uzmanības)
  • atmiņas (t.sk.vārdu, figūru, topogrāfiskās, fiziognomiskās)
  • vizuālās uztveres deficītu (neglekta) rehabilitācija
  • praktisko iemaņu (rēķināšanas, iepirkšanās, brīvdienu plānošanas) treniņam.